logo
Yiwu Zhegu E-Commerce Firm
Sản Phẩm chính: Phần cứng, dây đồng phế liệu, đồng cathode, kẽm phôi, chì thỏi
copper cathode
dây đồng
nhôm
kẽm